Kosmetikos CPNP Registracija

"Armedika" – atlieka naujų ir pasibaigusios registracijos kosmetikos priemonių notifikacijos ir įvedimo Baltijos šalyse ir ES šalyse paslaugas.

Kosmetikos produktų notifikavimas yra privalomas visiems kosmetikos gaminiams, skirtiems vartoti arba naudoti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teritorijoje. ES šalyse nuo 2013 m. liepos 11 d. taikomos 2009 m. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatos. Reglamentas nustato bendrą visoje Europoje kosmetikos gaminių notifikavimo tvarką. Prieš pateikiant kosmetikos gaminį rinkai yra būtina pranešti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnio nuostatomis.

CPNP - Cosmetic Products Notification Portal

CPNP -pateikiama informacija apie kosmetikos gaminio kategoriją ir jo pavadinimą, platintojo ir/ar atsakingo asmens pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas, informaciją apie  osmetikos produkto sudėtį (nanomedžiagas, kancerogenines, mutagenines arba toksiškai veikiančias reprodukciją medžiagas (CMR) , pagrindinę formulę), pakuotės ženklinimas ir pakuotės kita informacija.

– Sudėtinių dalių patikrinimas;
– Ženklinimo teksto paruošimas ir vertimas;
– Pakuotės lapelio paruošimas ir vertimas.
Teritorija: ES šalys.

ES šalys:

• Pirma notifikacija ES šalyse kaina (gamintojui) – 250 EUR;
• Antrojo ir kitų notifikacijų kaina (platintojams) – 100EUR;

Pasiteiravimui rašykite e-paštu:  reg@armedika.lt
Paslaugos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse:
Kontaktinis asmuo: Augusta Ževžikovienė
Elektroninis paštas: augusta.zevzikoviene@armedika.lt
Mob.tel.: +370 688 81118